Hứa Hoàng Thanh Bảo


LogoTên thay thế
Background


Bạn có thể up hình thay thế cho background hiện tại
1/ QR Code: Bạn gán link chứa thông tin của bạn vào ô dưới
2/ Sau khi xuất file PDF, làm theo bước sau:


2.1) Đem in màu khổ A4.

2.2) Cắt hình ra và dán lên thẻ NFC trắng.